WAT ZIJN BRANDWERENDE AFDICHTINGEN?

In brandcompartimenten moeten regelmatig doorvoeringen worden aangebracht om kabels, leidingen en ventilatiekanalen aan te leggen. Als muurdoorvoeringen niet luchtdicht zijn afgesloten, vindt in geval van brand een snelle verspreiding van rook, vlammen en hitte in het gebouw plaats. Brandwerende afdichtingen zorgen ervoor dat sparingen in wanden, vloeren en plafonds volledig worden afgesloten.

WANNEER ZIJN BRANDWERENDE AFDICHTINGEN NODIG?

Om aan de WBDBO-eisen te voldoen, moeten alle sparingen en doorvoeren voor technische installaties in een compartimenterende scheidingsconstructie (wand, vloer of plafond) brandwerend zijn afgedicht. Ook is passieve brandbeveiliging vaak een verzekeringsvoorwaarde voor bedrijfspanden. Brandwerende afdichtingen zijn van levensbelang en worden tegenwoordig toegepast in tal van gebouwen, waaronder:

  • overheidsgebouwen (o.a. gemeentehuis, politiebureau)
  • commerciële ruimtes (o.a. winkels, kappers, showrooms)
  • kantoorgebouwen
  • ziekenhuizen, verzorgingstehuizen
  • parkeergarages
  • hotels
  • appartementencomplexen
  • particuliere woningen

AAN WELKE VEILIGHEIDSEISEN VOLDOEN BRANDWERENDE AFDICHTINGEN?

Alle brandwerende afdichtingen van Master Protection voldoen aan de Europese normen voor brandveiligheid (NEN-EN 1366-1, 1366-2, 1366-3, 1366-4). Alle brandwerende oplossingen uit ons productenscala voldoen uiteraard ook aan wettelijke normen en de relevante regelgeving uit het Bouwbesluit 2012. Installatie vindt altijd plaats door goed opgeleide, gecertificeerde en ervaren experts.

Europese normen voor brandveiligheid: brandwerendheid van installaties (in gebouwen)

EN 1366-1
Ventelatiekleppen
EN 1366-2
Brandkleppen
EN 1366-3
Brandwerende afdichtingssystemen voor doorvoeringen
EN 1366-4
Afdichtingen voor rechte voegen
EN 1366-5
Dienstleidingen en schachten
EN 1366-6
Verhoogde vloeren
EN 1366-7
Afsluiting voor transportbanden en geleide transportsystemen
EN 1366-8
Rookafvoerkanalen
En 1366-9
Rookafvoerkanalen van RWA-installaties (bestemd voor afvoer van rook direct uit brandcompartiment naar buiten)
EN 1366-10
Rookkleppenn

Hoe werkt een brandwerende afdichting?

Brandwerende afdichtingen bestaan vaak uit speciaal ontwikkelde materialen die bij hitte de doorvoer luchtdicht afsluiten. Master Protection maakt veelvuldig gebruik van brandmanchetten, brandkleppen, brandwerende schuimen, brandwerende kit, brandwerend grafietband en brandwerende panelen. We adviseren u graag over welk type brandwerende afdichting het beste past bij uw specifieke wensen.

Brandmanchetten

Een brandmanchet is bedoeld om kunststof leidingen brandwerend af te dichten en om de verspreiding van brand te voorkomen. Brandmanchetten zetten bij verhitting uit tot wel 18 maal het oorspronkelijke volume. Hierdoor wordt de kunststof buis volledig afgekneld en volledig afgesloten. Een brandmanchet voorkomt zo dat vlammen, rook en giftige gassen zich via de kunststof buis verplaatsen naar andere ruimtes.

Brandkleppen

Om een lucht- of ventilatiekanaal brandwerend af te dichten is het plaatsen van een brandklep vereist. Via een luchtkanaal kan rook en vuur snel verspreiden. Ook de aanvoer van zuurstof vormt een groot gevaar bij brand. Een brandklep sluit automatisch bij verhitting en houdt rook en vlammen tegen. Een op afstand gestuurde brandklep sluit zodra een rook- of brandmelder hiervoor een signaal afgeeft.

Brandwerende panelen

Brandwerende panelen zijn een zeer geschikte brandwerende oplossing indien een brandklep niet ter plaatse van de doorvoer aangebracht kan worden. Het ventilatie- of luchtkanaal zal in dergelijke situaties vanaf wand/plafond tot aan de brandklep brandwerend worden bekleed met steenwolschotten. Indien gewenst timmert Master Protection dit voor u af met geteste brandwerende platen (PROMATECT® L-500)

Brandwerend schuim

Brandwerend schuim is geschikt voor het afdichten van kieren en naden tussen brandwerende wanden. Het afdichten van doorvoeren met purschuim is niet toegestaan. Om voldoende bescherming tegen brandoverslag en branddoorslag te bieden is het essentieel dat brandwerend schuim door experts wordt aangebracht. Master Protection past brandwerend schuim toe volgens de Europese normen voor brandwerendheid.

Brandwerende kit

Om kleine openingen brandwerend af te dichten gebruikt Master Protection brandwerende kitten. Brandwerende grafietkit schuimt op bij hitte en dicht zodoende sparingen en doorvoeren af. Brandwerende acrylaatkit is een overschilderbare afdichtingskit waarmee kieren en naden brandveilig en netjes kunnen worden afgewerkt. Voor dilatatievoegen en naden wordt vaak brandwerende siliconenkit gebruikt.

Brandwerend grafietband

Voor het brandwerend afdichten van leidingen en (elektra)kabels kan ook gebruik worden gemaakt van grafietband. Grafietband is flexibel en daardoor eenvoudig toepasbaar (zelfklevend of bevestiging met ducttape) op brandbare buizen en buisisolatiemateriaal. Ook wordt grafietband niet aangetast door vocht. De brandwerende eigenschappen van de grafietband blijven dus gegarandeerd.

Veel gestelde vragen

Hoe lang onze brandexperts nodig hebben voor een vakkundige installatie van brandwerende voorzieningen, hangt onder meer af van de grootte van uw project. De uitvoering van vereiste werkzaamheden wordt vanzelfsprekend afgestemd op reeds bestaande deadlines voor inspectie of oplevering. Indien er sprake is van spoed, staan onze flexibele monteurs indien mogelijk snel voor u klaar.
Een ruimte met flexibele wanden (bijvoorbeeld opgetrokken uit een houten frame, metaalstuds of minerale wolplaten) waarin doorvoeren lopen, dient te allen tijde voorzien te zijn van brandwerende afdichtingen. Wanneer leidingdoorvoeren of (elektra)kabelgoten niet brandwerend afgedicht zijn, maakt dit de ruimte en naastgelegen ruimten kwetsbaar bij brand.
Onder passieve brandbeveiliging worden maatregelen verstaan die men neemt om het ontstaan en de verspreiding van brand en rookontwikkeling te beperken, zonder dat menselijk handelen voor vereist is. Passieve brandpreventiemaatregelen zijn vaak niet zichtbaar, maar zitten verwerkt in de constructie van een gebouw. Brandwerende afdichtingen zijn een vorm van passieve brandbeveiliging.
Het is belangrijk om naast doorvoeringen van kabels en leidingen ook stopcontacten te voorzien van brandwerende afdichtingen. Voor het brandwerend afdichten van een wandcontactdoos wordt doorgaans een zogeheten ‘putty pad’ gebruikt. Putty pads zijn brandwerende schijven gemaakt van een klei-achtig of siliconen materiaal. De brandweerstand van putty pads kan oplopen tot 120 minuten WBDBO.
Om de brandwerende eigenschappen van afdichtingen te garanderen adviseert Master Protection een jaarlijkse inspectie. Onze klantvriendelijke medewerkers kunnen tijdens de periodieke controle eventuele beschadigingen of defecten herstellen. Een jaarlijkse controle voorkomt dat in geval van brand de brandwerende afdichtingen niet (voldoende) weerstand bieden tegen branddoorslag en brandoverslag.
De WBDBO-eis waaraan een gebouw moet voldoen hangt af van de functie en het type gebouw. De WBDBO-eis kan 30, 60, 90 of 120 minuten bedragen. De WBDBO-eisen staan uitvoerig beschreven in het Bouwbesluit 2012. Master Protection adviseert u graag over de brandveiligheid mogelijkheden die er zijn om aan de voor u geldende WBDBO-eis te voldoen.
Om de verspreiding van brand te beperken wordt een gebouw opgedeeld in (sub)brandcompartimenten. Een brandcompartiment is erop ingericht dat de brandhaard voor een bepaalde tijd (WBDBO, Weerstand tegen Branddoorslag en Brandoverslag) binnen dezelfde ruimte blijft. Compartimentering bevordert een veilige evacuatie van uw gebouw en beperkt het mogelijke aantal slachtoffers en materiële schade.