Offerte brandpreventie

Brandveilig bouwen hoe doe je dit op een goede manier? Dit is helemaal afhankelijk van de situatie en hoe het gebouw gebruikt gaat worden. Wel zijn er een aantal basis regels vastgesteld waar aangehouden moeten worden om brandveilig te bouwen. Master Protection kan adviseren bij brandveilig bouwen en een voorstel doen voor de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden.

Brandveilig bouwen in de wet vastgelegd

In wet staat vastgelegd op welke manier een gebouw beveilig moet worden tegen brand. Dit is vastgelegd in het Bouwbesluit. Brandveilig bouwen is niet alleen vastgelegd in het Bouwbesluit ook zijn hierin de voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en milieu vastgelegd.

Met de voorschriften uit het Bouwbesluit wat betrekking heeft op brandveilig bouwen wilt de overheid:

  • De kans op brand beperken
  • Zorgen dat mensen op tijd een veilige plaats kunnen bereiken
  • Een eventuele brand zoveel mogelijk beperken tot het eigen perceel

Master Protection is op de hoogte van de laatste eisen die zijn gesteld door de overheid en is VCA-gecertificeerd en actief in de burgerlijke, utiliteits- en industriebouw. Master Protection kan zowel adviseren in brandveilig bouwen of de werkzaamheden ook uitvoeren. Voorkom vervelende gevolgen en zorg ervoor dat uw gebouw voldoet aan de eisen voor brandveilig bouwen.

Offerte aanvragen