Goed afdichten: zorg voor brandwerende doorvoeringen en brandmanchetten

Het brandwerend afdichten van doorvoeringen in brandcompartimenten en het plaatsen van brandmanchetten is enorm belangrijk. Wanneer brandcompartimenten namelijk niet goed brandwerend zijn afgedicht, is de brandvertragende werking van brandcompartimenten in gevaar. Brandwerende afdichtingen en Brandmanchetten belemmeren de doorstroom van vlammen en giftige gassen, waardoor brand minder snel door zal slaan.

Bedreiging voor de brandwerendheid

Brandcompartimenten bestaan voornamelijk uit brandwerende wanden, plafonds, deuren, glasconstructies en nog belangrijker de brandwerende doorvoeringen. Vaak lopen er technische installaties zoals koperbuizen, metaalleidingen, sanitair en verwarming installaties, luchtkanalen , elektra voorzieningen en datakabels door de compartimenten heen. Welke een bedreiging vormen voor brandveiligheid van het compartimenten. Door deze technische installaties ontstaan ook sparingen en kieren die het verspreiden van brand vergemakkelijken. Hiervoor is een passende brandwerende oplossing nodig om de brandcompartimenten bij brand in tact te houden.

Optimale brandvertraging

Wij beveiligen uw doorvoeringen en sparingen tegen brand. We beoordelen de brandcompartimenten conform de Europese normen op vlamdichtheid en temperatuurstijging. Onze medewerkers zijn ervaren experts en gecertificeerd. Na uitvoering van ons werk voldoet uw pand volledig aan de gestelde eisen conform bouwbesluit 2012.

Meer weten over brandwerende doorvoeren en afdichtingen?

Kijk verder op de site of neem geheel vrijblijvend contact met ons op.