WAT IS EEN BRANDVEILIGHEIDSADVIES?

Een brandveiligheidsadvies is een op maat gemaakte, uitgebreide risicoanalyse van de brandveiligheid een gebouw of pand. In een brandveiligheidsadvies wordt vastgelegd of uw gebouw of pand voldoet aan de voorschriften en -eisen uit het Bouwbesluit 2012 en andere geldende wet- en regelgeving. Een brandveiligheidsadvies bestaat uit 5 onderdelen en kan volledig worden afgestemd op uw wensen.

Hoe ziet een adviesrapport brandveiligheid en brandpreventie eruit?

U heeft een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig als u in uw gebouw:

 • 1. Check wettelijke eisen brandveiligheid (conform Bouwbesluit 2012)
 • 2. ontrole veilige indeling van pand/gebouw (brandcompartimenten)
 • 3. Aanvraag en interpretatie brandpreventieve regels en richtlijnen gemeente
 • 4. Aanvraag en interpretatie van omgevingsvergunning brandveilig gebruik
 • 5. Advies voor verbetering van brandgevoelige en onzekere plaatsen

Nadat een risicoanalyse is gemaakt van uw gebouw of pand, stellen wij een adviesrapport op. Het rapport heeft als vertrekpunt, de eisen volgens het Bouwbesluit 2012. Tevens de eisen volgens andere geldende wet- en regelgeving. Uiteraard is het advies afgestemd op uw wensen en verwachtingen.

HOE GAAT EEN BRANDVEILIGHEIDSADVISEUR TE WERK?

Een adviseur brandveiligheid voert een uitgebreide inspectie uit, lokaliseert mogelijke risico’s en onderzoekt wat er nodig is om uw pand brandveilig(er) te maken. Tijdens de inspectie controleert de brandveiligheidsadviseur onder meer hoe brandwerend de wanden, deuren en plafonds in uw gebouw zijn.

Brandpreventieadvies op maat

Master Protection beschikt over brede kennis van brandpreventiemethodes en -uitrusting. De adviseur brandveiligheid zal u na de inspectie adviseren over de bouwkundige brandpreventiemaatregelen die u het kunt treffen, zoals het toepassen van brandkleppen, brandmanchetten of brandwerende afdichtingen. Geadviseerde brandpreventiemaatregelen worden uitgebreid toegelicht in ons brandveiligheidsadvies.

Up-to-date kennis over regelgeving voor brandveiligheid

Brandveiligheidsadviseurs kunnen u ook ondersteunen bij complexe vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan het brandveilig inrichten van een nieuwe kantoorruimte. Het is voor de veiligheid van u en uw werknemers zeer belangrijk dat uw ontwerp voldoet aan actuele regelgeving over ontruiming en brandveiligheid. Master Protection beschikt over uitgebreide en actuele kennis over geldende regelgeving.

Inzichtelijk maken van risico’s met computersimulatie

Een brandveiligheidsadviseur kan ook gebruik maken van computersimulatie om o.a. de verspreiding van rook en warmte in een ruimte na te bootsen. Hiervoor wordt een CFD-berekening (Computational Fluid Dynamics, dynamische luchtstromingsberekening) uitgevoerd. Master Protection werkt niet met computersimulaties, maar toetst de brandveiligheid van uw pand altijd op basis van de uitgevoerde inspectie.

Optimale brandcompartimentering

We kijken onder meer naar de brandcompartimenten. Een brandcompartiment is het maximale uitbreidingsgebied van een brand binnen een gebouw. Voor brandcompartimentering gelden verschillende voorwaarden. Afhankelijk van de functie van uw gebouw, heeft ieder brandcompartiment een maximale omvang en moet deze voldoen aan de wettelijke eisen. Een brandcompartiment voor een bedrijfsverzamelgebouw kan bijvoorbeeld liggen op 60 minuten WBDBO.

Denkwerk over schachten en vluchtroutes

We kijken met andere ogen naar uw gebouw en adviseren u al in een vroeg stadium over de te nemen brandpreventieve maatregelen. We kijken naar de volgende punten:

 • Brandgevaarlijke situaties
 • Te bouwen schachten en vluchtroutes
 • Indelingen van uw pand

Op basis van ons advies zorgen wij voor de juiste te nemen maatregelen voor brandwerende compartimenten en voorzieningen afhankelijk van de functie van uw gebouw en de toekomstige gebruikers. Daarnaast adviseren we over beheer en onderhoud van uw gebouw op lange termijn en bieden we u handvatten bij vergunningsaanvragen.

Wie kunnen er bij ons brandveiligheid adviesbureau terecht?

Master Protection adviseert uiteenlopende doelgroepen op het gebied van brandveiligheid en brandpreventie. Ons brandveiligheid adviesbureau staat open voor zowel kleine als grote opdrachten. Onder onze opdrachtgevers bevinden zich onder meer:

 • (lokale) overheden
 • architecten
 • projectontwikkelaars
 • bouw- en aannemersbedrijven
 • facilitaire/technische diensten en vastgoedbeheerders
 • particuliere woningeigenaren
 • zorginstellingen
 • ondernemers
 • woningbouwcorporaties

Advies brandveiligheid in Rotterdam en omstreken

Bent u op zoek naar een deskundig brandveiligheid adviesbureau in Rotterdam (en omstreken)? Neem dan contact op met Master Protection. Wij geven persoonlijk advies en beantwoorden al uw vragen over bouwkundige brandpreventie en brandveiligheid.

Eerder uitgevoerde projecten in Rotterdam

Master Protection is in Rotterdam en omstreken de afgelopen jaren betrokken geweest bij tientallen gave projecten. Wij hebben met onze expertise over brandveiligheid en brandpreventie in Rotterdam onder meer meegewerkt aan:

 • Theater Zuidplein
 • RET-remise
 • Zwembad Hart van Zuid
 • InHolland College
 • Nieuwbouw studentencomplex
 • Nieuwbouw appartementencomplex ‘Den Doncken’
 • ROC Zadkine Montessoriweg
 • Markthallen
 • AVR (Afvalverwerking Rotterdam)
 • Cool 63 (winkelpand Decathlon)

PROJECTEN VAN MASTER PROTECTION

Grotius College Delft

Grotius College

Delft

Grotius College in Delft is druk bezig met de verhuizing naar het nieuwe gebouw. Master Protection heeft voor dit project de staalprofielen behandeld met een brandwerende coating. Ze gaan in ieder geval veilig het nieuwe schooljaar in!

Kantoorgebouw Bloemlaan Hoofddorp

Kantoorgebouw Bloemlaan

Hoofddorp

Master Protection heeft de bouwkundige brandpreventieve maatregelen getroffen voor dit kantoorgebouw.Het modern vormgegeven kantoorgebouw van ca. 1.200 m² kantoorruimte waaronder een penthouse van ca. 360 m² op een unieke zichtlocatie.

Bekijk alle projecten

Onze werkwijze in 5 heldere stappen

 • 1. Uitvoeren van brandscan → uitgebreide inspectie van uw gebouw of pand
 • 2. Identificeren van brandveiligheidsrisico’s
 • 3. Prioriteren van risico’s en te nemen brandpreventiemaatregelen
 • 4. Implementeren van brandbeheersing- en preventiemaatregelen
 • 5. Optioneel: periodiek onderhoud en keuring van veiligheidsmiddelen in uw pand

Wat kost een brandveiligheidsadvies?

Aan brandveiligheid en brandpreventie advies hangt geen eenduidig prijskaartje. De kosten kunnen per project sterk verschillen. Master Protection brengt daarom altijd een offerte op maat uit. Zo weet u precies waar u aan toe bent, voordat wij voor u aan de slag gaan.

→ Direct vrijblijvend een offerte op maat aanvragen!

5 redenen om een adviesbureau brandveiligheid in te schakelen

1. Veilige werkomgeving creëren voor u en uw werknemers

In het geval van een (beginnende) brand kan door de extreem hoge temperatuur en hittestraling een zeer gevaarlijke situatie ontstaan voor u en uw werknemers. Ook kunnen er bij brand schadelijke stoffen en (giftige) rook vrijkomen. Daarnaast is er bij een hevige brand soms zelfs sprake van instortingsgevaar.

2. Actuele brandveiligheid aantoonbaar bij verzekeraar

Voor het afsluiten van een (zakelijke) verzekering kan een verzekeraar aanvullende brandveiligheidseisen stellen. Door een brandpreventie advies in te winnen toon je bij de verzekeraar aan dat jouw gebouw of pand goed is voorbereid op calamiteiten.

3. Brandpreventieve kennis essentieel voor effectieve brandbestrijding

Om te voorkomen dat een beginnende brand zich uitbreidt, is het belangrijk dat u adequaat kunt handelen. Een brandveiligheid adviesbureau geeft concrete tips wat u moet doen bij brand en adviseert over eventuele brandbestrijdingsmiddelen.

4. Verkrijgen bouwvergunning

De regels en normen rondom brandveiligheid veranderen regelmatig. Een brandveiligheid adviesbureau is op de hoogte van de voor u geldende reglementen. Zo weet u zeker dat u bij de eerste aanvraag direct voldoet aan alle geldende bouwkundige brandveiligheidseisen.

5. Verkrijgen omgevingsvergunning

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning moet uw pand voldoen aan de wettelijk vastgelegde eisen voor bouwen en brandveilig gebruik. Daarnaast kan de gemeente of brandweer aanvullende eisen stellen aan de brandveiligheid van uw gebouw. Een brandveiligheid adviesbureau neemt u deze zorgen uit handen.

Advies brandveiligheid bij (ver)bouw of renovatie

Een (ver)bouw- of renovatieproject is vaak een kostbare en intensieve klus. Door vooraf deskundig advies in te winnen over brandveiligheid en brandpreventieve maatregelen, kunt u zich met een gerust hart richten op het verdere verloop van uw project. Bij kleine en grote (ver)bouw- en renovatieprojecten kan Master Protection u ondersteunen met onder meer:

 • Voorkomen van budgetoverschrijding door wijzigingen ontwerp en beoogde indeling
 • Voorkomen van vertragingen (en hoge kosten) bij aanvraag vereiste vergunningen
 • Brandwerend uitvoeren van scheidingspuien en schachten
 • Opstellen van ontruimingsplan en uitvoeren vluchtrouteaanduiding
 • Bouwkundige brandpreventie: o.a. brandwerend afdichten kabelgoten en luchtkanalen
 • Installatietechnische controle van brandscheidingen en brandmeldinstallaties
 • Aanvragen van benodigde vergunningen
 • Advies over beheer en onderhoud op lange termijn

Veel gestelde vragen

WBDBO staat voor ‘weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag’. Wanneer een eis is gesteld van 60 minuten WBDBO betekent dit dus dat het minimaal 60 minuten duurt voordat een brand van het ene compartiment naar een naast- of bovengelegen compartiment door of overslaat.
Een brandcompartiment is het maximale uitbreidingsgebied van een brand binnen een gebouw. Ieder brandcompartiment voldoet aan wettelijk gestelde eisen, afhankelijk van de functie van het gebouw. Zo moet een brandcompartiment van een bedrijfsverzamelgebouw 60 minuten WBDBO zijn. Oftewel, het moet minimaal 60 minuten duren voor de brand door- of overslaat op een aangrenzend brandcompartiment.
De grootte van een brandcompartiment is afhankelijk van de functie van het gebouw en de aanwezige opgeslagen materialen (vuurbelasting) in de ruimte. Volgens het Bouwbesluit 2012 mag een brandcompartiment in industriefunctie niet groter zijn dan 1.000 m₂ of 2.500 m₂. De grootte van een brandcompartiment zorgt ervoor dat een eventuele brand beheersbaar blijft.
WBDBO is een afkorting voor ‘weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag’. WBDBO wordt meestal uitgedrukt in minuten (bijvoorbeeld 30 of 60 minuten WBDBO). Brandveiligheidsexperts geven met deze term aan hoe lang een brand in een brandcompartiment moet blijven voordat een naast- of bovengelegen compartiment vlam vat.
Het Bouwbesluit 2012 kunt u vinden op de site van de Rijksoverheid. Hier staan alle wetten, regels en normen vinden die volgens het Bouwbesluit 2012 op uw gebouw of pand van toepassing zijn. In het Bouwbesluit 2012 wordt onderscheid gemaakt tussen ‘type bouw’ en ‘gebruiksfuncties’.
Een beginnende brand is een brand die zich nog niet heeft uitgebreid van de plek waarop de brand ontstaan is. Een beginnende brand is doorgaans goed beheersbaar en met relatief eenvoudige brandblusmiddelen te bestrijden. Een brand die reeds is overgeslagen op gordijnen, papierwerk, meubels of kledingstukken is geen beginnende brand meer.
Bij Master Protection zijn er tal van mogelijkheden om een gebouw of ruimte brandwerend te maken, waaronder het brandwerend coaten van staalconstructies of betimmeren met brandwerende platen. Master Protection verzorgt ook het brandwerend afdichten van alle typen doorvoeringen, sparingen en naden. Al onze brandwerende systemen voldoen aan de NEN 6068-norm, zijn TNO-goedgekeurd en gecertificeerd.
De meest voorkomende oorzaak van een woningbrand is haardvuur/stoken (38% van de gevallen). In oude schoorstenen hoopt roet op, waardoor de rook niet goed weg kan. Door hitte van de rook ontstaat er brand. 13% van de woningbranden komt door een technisch mankement, zoals een oververhitte oplader of accu, of tijdens het koken. Ook niet goed uitgedrukte sigaretten en sigaren zijn brandgevaarlijk.
1. Inademen van roetdeeltjes is schadelijk voor de luchtpijp en longen
2. Door hete lucht van rook kunt u zelfs van binnen brandwonden oplopen
3. Rook kan giftige stoffen (koolmonoxide en cyanide) bevatten
Rook inademen bij een brand kan veel schade aanrichten in het lichaam. Soms levert rook zelfs meer problemen op dan het vuur zelf. Grofweg zijn er drie redenen waarom rook gevaarlijk is:
1. Inademen van roetdeeltjes is schadelijk voor de luchtpijp en longen
2. Door hete lucht van rook kunt u zelfs van binnen brandwonden oplopen
3. Rook kan giftige stoffen (koolmonoxide en cyanide) bevatten
Rook inademen bij een brand kan veel schade aanrichten in het lichaam. Soms levert rook zelfs meer problemen op dan het vuur zelf. Grofweg zijn er drie redenen waarom rook gevaarlijk is:
Zorg voor een goed werkende rookmelder of brandmelder
Laat uw melder jaarlijks inspecteren door een specialist in brandpreventie
Hang in keukens altijd een blusdeken op, zo kunt u snel handen bij vlam in de pan
Spreek de snelste en veiligste vluchtroute af
Zorg voor een tweede vluchtroute als alternatief, mocht de eerste geblokkeerd zijn
Oefen uw vluchtroute regelmatig
Vluchtroutes altijd vrij houden, dus geen meubels of losse voorwerpen in de weg
Zorg dat geschikte blusmiddelen voorhanden zijn
Master Protection levert maatwerkoplossingen voor brandpreventie. Dat betekent dat wij altijd kijken naar wat in uw situatie en met uw budget de meest brandveilige optie is. Master Protection biedt (in verschillende prijsklassen) brandblusinstallaties aan, waaronder:
blusgasinstallatie
blusschuiminstallatie
aerosol blussysteem
Een BHV-plan zet uiteen welke taken uitgevoerd moeten worden bij een calamiteit, wie hiervoor verantwoordelijk is en welke procedures er gevolgd moeten worden. Een BHV-plan is voor werkgevers verplicht, ook al vraagt het opzetten vaak om specialistische kennis van brandveiligheid en brandpreventie. Het inschakelen van een adviesbureau brandveiligheid is dus zeker geen overbodige luxe.
Het Bouwbesluit 2012 schrijft voor dat een subbrandcompartiment binnen 1 minuut ontruimd moet kunnen zijn zodra deze in brand dreigt te vliegen. Een adviseur brandveiligheid berekent of uw pand aan deze 1-minuut-berekening voldoet. Hierbij kijkt de adviseur onder meer naar: afmeting van deuren, doorgangen, bordessen en trappen
opvang- en doorstroomcapaciteit van de locatie
Het opstellen van een ontruimingsplan is niet verplicht voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Wel is het in veel gevallen een aanvullende eis die vanuit de gemeente of brandweer opgelegd wordt. In een ontruimingsplan staan plattegronden met aangeduide vluchtwegen en de locaties waarop brandblusmiddelen zich bevinden. Een ontruimingsplan verhoogt de brandveiligheid van uw gebouw of pand.
In de regel moet een vluchtroute minimaal 0,85 meter breed en 2,30 meter hoog zijn. De deuren in een vluchtroute moeten in de vluchtrichting openen, zonder dat voor het openen een sleutel nodig is. Een vluchtroute mag niet door een toiletruimte, badruimte of technische ruimte lopen.
Niet in elk gebouw of pand hoeft vluchtrouteaanduiding aanwezig te zijn. Denk bijvoorbeeld aan een gebouw met woonfunctie. Het Bouwbesluit 2012 schrijft voor dat vluchtrouteaanduiding verplicht is in alle ruimtes waardoor een verkeersroute loopt zoals gangen of een ontvangsthal. Ook is vluchtrouteaanduiding verplicht in ruimtes die bestemd zijn voor gebruik door meer dan 50 personen.