WAT IS EEN BRANDWERENDE COATING?

Een brandwerende coating is een flinterdunne laag verf met beschermende eigenschappen die wordt toegepast op constructieve elementen van gebouwen. Denk bijvoorbeeld aan stalen dakconstructies of stalen elementen in plafonds, wanden en vloeren. Dankzij een complexe samenstelling van werkzame stoffen kan een brandwerende coating staal tot wel 120 minuten lang beschermen tegen extreme hitte.

Waarom is een brandwerende coating aanbrengen belangrijk?

Staal is een veelvuldig gebruikt materiaal voor belangrijke draagconstructies in gebouwen. Onder normale omstandigheden beschikt staal immers over een enorme draagkracht. Bij blootstelling aan zeer hoge temperaturen (ontstaan door brand) ontstaat echter een reële kans op instortingsgevaar. Een brandwerende coating vertraagt de temperatuuropbouw en beschermt het onderliggende staalwerk.

HOE WERKT EEN BRANDWERENDE COATING VOOR STAAL?

Als gevolg van een chemische reactie zal een brandwerende coating bij blootstelling aan extreme hitte (>180 ℃) opschuimen tot wel 100 keer de oorspronkelijke dikte. De schuimlaag vormt een isolerende laag rond de staalconstructie, waardoor de kritieke temperatuur pas vele malen later wordt bereikt dan bij onbehandeld staal.

Is een brandwerende coating laten aanbrengen verplicht?

Omwille van de brandveiligheid is het laten aanbrengen van een brandwerende coating in onder kantoren, woontorens, openbare gebouwen en parkeergarages verplicht. Ook wanneer een brandwerende coating niet verplicht is, adviseert Master Protection om een brandveiligheidsadvies in te winnen. Een brandwerende coating verkleint te allen tijde de financiële gevolgen van schade aan gebouwen door brand.

Hoe wordt een brandwerende coating aangebracht?

  • 1. Een gecertificeerd medewerker van Master Protection voert te allen tijde een hechtproef uit om te controleren of de ondergrond waarop de brandwerende coating wordt aangebracht geschikt is. Indien nodig volgt hierop een voorbehandeling. Stof, olie, vet, vuil en/of (afbladderende) verfresten worden verwijderd voor een optimale hechting van de brandwerende coating.
  • 2. Om te voorkomen dat de brandwerende coating tijdens onze werkzaamheden onbedoeld op uw wanden, vloer of plafond terechtkomt, zal Master Protection de ruimte zorgvuldig afplakken.
  • 3. Nu de ruimte gereed is, wordt de brandwerende coating aangebracht met een airless spuit.
  • 4. Master Protection zorgt ervoor dat de brandwerende coating altijd in precies de juiste laagdikte wordt aangebracht. Na het aanbrengen wordt de laagdikte nagemeten met speciaal hiervoor ontworpen apparatuur (Elcometer).
  • 5. Dankzij een grondige kwaliteitsinspectie door Master Protection bent u ervan verzekerd dat de aangebrachte brandwerende coating voldoet aan alle officiële Europese normen en brandveiligheidseisen.

Wanneer kan een brandwerende coating worden aangebracht?

Brandwerende coatings kunnen in diverse stadia van de bouw worden aangebracht. Bij nieuwbouw- of renovatieprojecten kan Master Protection de brandwerende coating op locatie aanbrengen. In overleg kan Master Protection ook brandwerende coatings verzorgen op prefab stalen constructies.

Wat is de optimale laagdikte van een brandwerende coating?

De optimale laagdikte van een brandwerende coating wordt bepaald op basis van een aantal factoren, waaronder de profielfactor en kritische temperatuur van het stalen element en de wettelijke brandveiligheidseisen die gelden voor het gebouw. Master Protection berekent voor aanvang van de werkzaamheden nauwkeurig de vereiste laagdikte en brengt de brandwerende coating zo nodig in meerdere lagen aan.

Hoe lang moet een brandwerende coating drogen?

De droogperiode van een brandwerende coating is sterk afhankelijk van de aangebrachte laagdikte en externe factoren zoals luchtvochtigheid en de omgevingstemperatuur. Ook verschilt de droogtijd per merk. Master Protection geeft u daarom advies op maat over de droogtijd op basis van het technisch gegevensblad van de gebruikte brandwerende coating en onze praktijkervaring.

HOEVEEL KOST HET LATEN AANBRENGEN VAN EEN BRANDWERENDE COATING?

Een brandwerende coating laten aanbrengen is maatwerk. Master Protection stelt daarom graag vrijblijvend en snel een offerte op maat voor u op. Neem contact op voor persoonlijk advies en wij vertellen u precies wat wij voor u kunnen betekenen.

Aan welke normen voldoen brandwerende coatings?

Brandwerende coatings aangebracht door Master Protection voldoen te allen tijde aan de voor uw gebouw geldende brandveiligheidseisen zoals bepaald in het Bouwbesluit 2012. Op verzoek wordt ook aan aanvullende normen voldaan. Bij elk project hanteert Master Protection de ‘Checklist Brandwerende Coatings Staal’ opgesteld door onder meer Brandveilig Bouwen Nederland en Rijkswaterstaat.

Hoe ziet een brandwerende coating eruit?

Standaard heeft een brandwerende coating een witte of lichtgrijze kleur. Indien gewenst kan Master Protection brandwerende coatings ook afwerken met een topcoat in een RAL-kleur naar keuze.

Welke type brandwerende coating is voor u geschikt?

Niet elke brandwerende coating heeft dezelfde eigenschappen en esthetische kwaliteiten. Zo is het ene type brandwerende coating geschikt voor gebruik in de buitenruimte, terwijl een ander type uitsluitend binnen gebruikt mag worden. Master Protection maakt daarom vooraf een onderbouwde risico inschatting voor uw situatie. Op basis hiervan wordt het meest geschikte product gekozen.

Wat is de levensduur van een brandwerende coating?

In de meeste gebouwen is de levensduur van de brandwerende coating gelijk aan de levensduur van het gebouw waarin het stalen element zich bevindt. Gebruik van airconditioning of verwarming heeft geen invloed op de levensduur, mits er geen sprake is van een hoge luchtvochtigheid en/of condensatie. Master Protection adviseert om minimaal elke 3 jaar een professionele inspectie te laten uitvoeren.

Is een brandwerende coating enkel mogelijk op staal?

Ook op materialen anders dan staal is het aanbrengen van een brandwerende coating mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan beton of hout. Voor materialen anders dan staal wordt doorgaans gebruik gemaakt van brandvertragende en brandwerende lakken. Uiteraard kunt u ook hiervoor bij Master Protection terecht.

Veel gestelde vragen

Brandwerende coatings voor binnen zijn altijd waterdragen. Dat wil zeggen dat de coating is samengesteld uit stoffen die niet gevaarlijk of schadelijk zijn voor mens en milieu. Brandwerende coatings voor buitentoepassing op basis van epoxy (2 componenten) of oplosmiddelhoudende coatings bevatten daarentegen wel chemische stoffen, zoals:
  • epoxy of acrylaat (bindmiddel)
  • polyol (voor de vorming van de isolatielaag)
  • polyfosfaat (zuur dat bij temperaturen boven de 150℃ reageert met polyol)