WAT WORDT ER BIJ EEN BRANDVEILIGHEIDSINSPECTIE GETOETST?

 • Alarmeringsprocedure
 • Ontruimingsplan en toegankelijkheid van vluchtroutes
 • Bouwkundige brandveiligheid
 • Installatietechnische brandveiligheidsvoorzieningen
 • Technische controle van brandblusvoorzieningen en/of -installaties

IS EEN BRANDVEILIGHEIDSINSPECTIE VERPLICHT?

BESTAANDE GEBOUWEN

Een brandveiligheidsinspectie wordt meestal op vrijwillige basis uitgevoerd. Toch zijn er ook een aantal situaties waarin het verplicht is om een periodieke brandveiligheidsinspectie uit te laten voeren door een bevoegde instantie, waaronder:

 • Na bouwkundige aanpassingen aan een gebouw
 • Na een verandering in de gebruiksfunctie
 • Na aanpassingen van relevante wet- en regelgeving
 • Als voorwaarde voor een vergunning (op last van de gemeente of brandweer)
 • Als voorwaarde voor een verzekering (op last van de verzekeraar)
 • Bij aanwezigheid van grote brandcompartimenten bestaat er op basis van NEN 6060 een algemene verplichting voor een toezichtarrangement

NIEUWE GEBOUWEN

Bij zowel bestaande als nieuwe gebouwen zijn eigenaar en gebruiker verantwoordelijk voor de bouwkundige brandveiligheid van een gebouw. Het is dan ook gebruikelijk (maar niet verplicht) om bij oplevering van nieuwbouw een brandveiligheidsinspectie uit te laten voeren. Bij nieuwe gebouwen met grote brandcompartimenten is eveneens een algemene verplichting voor een toezichtarrangement van kracht.

Hoeveel kost het laten uitvoeren van een brandveiligheidsinspectie?

Al vanaf €350 kunt een brandveiligheidsinspectie laten uitvoeren door Master Protection. De exacte kosten van een brandveiligheidsinspectie verschillen per project. Onder meer de omvang van het gebouw, de gebruiksfunctie en eventueel vereiste inspectiecertificaten wegen mee in de kostenbepaling. Om een zo realistisch mogelijke inschatting te maken, horen wij graag uw specifieke wensen.

Vraag direct vrijblijvend een offerte op maat aan

HOE VERLOOPT EEN BRANDVEILIGHEIDSINSPECTIE?

1. VOORBEREIDING OP DE BRANDVEILIGHEIDSINSPECTIE

Een brandveiligheidsinspectie begint met papierwerk. Wij zullen u onder meer vragen om bouwtekeningen, het ontruimingsplan en calamiteitenprocedures met ons te delen. Ook zal Master Protection indien nodig relevante vergunningsstukken opvragen bij de gemeente. Verder zal in kaart worden gebracht aan welke wettelijke eisen moet worden voldaan op basis van de gebruiksfunctie van het gebouw.

2. INSPECTEREN OP LOCATIE

Op een met u overeengekomen moment komt Master Protection langs voor een brandveiligheidsinspectie van uw pand. Tijdens dit bezoek beoordelen wij de functionaliteit en staat van onder meer brandmeldingsinstallaties (o.a. detectoren, sirenes) en brandblusvoorzieningen (o.a. brandslanghaspel). Ook een controle van de elektrische installaties op brandrisico’s (NTA 8220) wordt standaard uitgevoerd.

3. RAPPORTAGE, CERTIFICERING & ADVIES

Alle metingen worden verwerkt in een beknopte maar complete rapportage. U ontvangt van ons een duidelijk overzicht van de uitgevoerde controles, bevindingen en knelpunten. Ook geven wij praktische aanbevelingen voor verbeteringen of herstelwerkzaamheden. Indien van toepassing geeft Master Protection ten slotte de benodigde inspectiecertificaten uit (let op: doorgaans slechts één jaar geldig).

Waarom kiest u voor Master Protection?

 • Onafhankelijk specialist in brandveiligheid en brandpreventie
 • Gecertificeerde en ervaren inspecteurs
 • Persoonlijk advies op locatie
 • 18 jaar ervaring
 • VCA* gecertificeerd
 • Direct inzicht in de kosten