WAT IS BRANDWEREND COATEN / SCHILDEREN?

Bij brandwerend coaten / schilderen wordt een beschermende en brandvertragende laag aangebracht op bouwmaterialen en constructieve elementen. Veelal wordt hiervoor een coating met brandwerende eigenschappen gebruikt of een speciale opschuimende verf die een isolerende laag vormt bij blootstelling aan extreme hitte. Brandwerend coaten / schilderen zorgt ervoor dat:
 • Dragende constructies langer hun kracht behouden → door de brandwerende coating wordt de ‘kritieke temperatuur’ waarop de constructie bezwijkt uitgesteld
 • De brand trager verspreid en beter beheersbaar is voor de brandweer → zodoende blijft er meer tijd over om de initiële brandhaard te blussen en veilig te evacueren

IS HET BRANDWEREND COATEN / SCHILDEREN VAN DRAAGCONSTRUCTIES VERPLICHT?

Een brandwerende bescherming van draagconstructies is in sommige gevallen (o.a. kantoren, winkelpanden, parkeergarages) verplicht. Brandwerend coaten / schilderen is hiervoor een geschikte methode. In het Bouwbesluit 2012 is per situatie vastgelegd aan welke wettelijke eisen en NEN-normen moet worden voldaan. Afhankelijk van de situatie kan ook een andere brandwerende behandeling worden gekozen.

HOEVEEL KOST BRANDWEREND COATEN / SCHILDEREN?

De kosten voor brandwerend coaten / schilderen verschillen per klant. Om u een realistische inschatting van de kosten te geven, vragen wij u om een offerte op maat aan te vragen. Master Protection stuurt u dan binnen enkele dagen een vrijblijvende prijsopgave. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen.

HOE GAAT MASTER PROTECTION TE WERK BIJ BRANDWEREND COATEN / SCHILDEREN?

1. VOORBEREIDING

Voordat het brandwerend coaten / schilderen begint, voert Master Protection een aantal cruciale stappen uit:
 • Zo stellen onze brandveiligheidsexperts de kritieke temperatuur van de te behandelen ondergrond/constructie vast. Mede op basis hiervan wordt de vereiste laagdikte van de brandwerende coating bepaald. Uiteraard houden wij hierbij rekening met de wettelijke normen en eisen.
 • Ook laten wij u graag zien wat er qua afwerking mogelijk is. Een brandwerende coating is in de meeste gevallen lichtgrijs of wit van kleur. Voor esthetische doeleinden kan Master Protection een topcoat aanbrengen in elke gewenste RAL-kleur. Voor houttoepassingen bestaat ook een transparante brandwerende lak.
 • Ten slotte voeren wij een hechtproef uit. Hiermee stellen we vast of de ondergrond reeds geschikt is om met het brandwerend coaten / schilderen te beginnen. Indien nodig voeren we hierna een voorbehandeling uit.

2. VOORBEHANDELING (INDIEN NODIG)

Tijdens de voorbehandeling wordt het te behandelende oppervlak geheel vrij van stof, vet, vuil en verfresten gemaakt. Voor een optimale hechting van de brandwerende coating / verf wordt daarna een primerlaag aangebracht. Voordat de primer wordt aangebracht, plakken wij de ruimte vanzelfsprekend netjes af. Hiermee wordt voorkomen dat er onverhoopt verfspatten op de overige wanden/vloer/plafond terechtkomen.

3. AANBRENGEN BRANDWERENDE COATING / VERF

Brandwerend coaten / schilderen is een nauwkeurige klus. Om de juiste laagdikte te bereiken worden meerdere dunne lagen aangebracht. Master Protection gebruikt hiervoor conventionele of airless spuitapparatuur, afhankelijk van het gebruikte product. Tussen het aanbrengen van de lagen zit een door de fabrikant voorgeschreven droogtijd.

KWALITEITSINSPECTIE

Zodra de aangebrachte coating / verf is uitgehard, voeren wij een kwaliteitsinspectie uit. Met een Elcometer wordt de laagdikte op meerdere punten gecontroleerd. Indien de aangebrachte coating voldoet aan de voorschriften en kwaliteitsnormen, levert Master Protection na afronding van de werkzaamheden een brandattest af conform de Europese normeringen. U bent dus 100% verzekerd van vakwerk!

AAN WELKE VEILIGHEIDSEISEN VOLDOEN BRANDWERENDE AFDICHTINGEN?

Alle brandwerende afdichtingen van Master Protection voldoen aan de Europese normen voor brandveiligheid (NEN-EN 1366-1, 1366-2, 1366-3, 1366-4). Alle brandwerende oplossingen uit ons productenscala voldoen uiteraard ook aan wettelijke normen en de relevante regelgeving uit het Bouwbesluit 2012. Installatie vindt altijd plaats door goed opgeleide, gecertificeerde en ervaren experts.

Europese normen voor brandveiligheid: brandwerendheid van installaties (in gebouwen)

Staal
Metalen
Beton
Hout
Kunststof
Draagconstructies
Metalen constructies
Draagconstructies
Hardhout
PS
Thermisch verzinkt staal
Non-ferro metalen
Vloeren
Spaanplaat
PS
Structureel staalwerk
Wanden
Multiplex
PS
Plafonds
Isolatieboard
Deuren

HOE LANG BIEDT EEN BRANDWERENDE COATING / SCHILDERWERK WEERSTAND TEGEN BRAND?

Een brandwerende coating / schilderwerk biedt 30 tot 120 minuten weerstand tegen brand. Uiteraard spelen meerdere factoren een bepalende rol in de mate van brandwerendheid: het materiaal waarop de brandwerende coating / verf is aangebracht, de laagdikte en de aanwezigheid van overige brandveiligheidsmaatregelen.

HOEVEEL ONDERHOUD VEREIST BRANDWEREND SCHILDERWERK?

Brandwerend schilderwerk vereist in beginsel weinig onderhoud. Sterker nog, de beschermende coating verhoogt juist de duurzaamheid (levensduur) van de behandelde materialen. Om de werkzaamheid van de coating/verf in geval van brand te garanderen is het wel essentieel dat (onzichtbare) schade snel wordt hersteld. Master Protection raadt aan om:

 • brandwerende coatings / schilderwerk minimaal eens per halfjaar te (laten) controleren op krassen, putjes of andere kleine beschadigingen
 • brandwerende coatings / schilderwerk in de buitenlucht voor aanvang van vorstperiodes (winter) te laten controleren → kleine beschadigingen kunnen grote problemen geven bij wisselende temperaturen en condensvorming
 • onderhoud te allen tijde uit te laten voeren door een professionele partij → vanzelfsprekend kunt u ook voor schadeherstel en reparaties aan brandw

IS BRANDWEREND COATEN EEN MILIEUVRIENDELIJK KEUZE?

Brandwerende coatings kunnen stoffen bevatten die bij onjuist gebruik schadelijk zijn voor het milieu. Master Protection doet er alles aan om de juiste balans te vinden tussen brandveiligheid en milieuvriendelijkheid. Wij gebruiken indien mogelijk altijd watergedragen coatings die niet schadelijk zijn voor mens en milieu. Al onze producten zijn uitvoerig getest door onafhankelijke instanties.

EIGENSCHAPPEN BRANDWERENDE COATINGS BIJ BINNENTOEPASSING

 • Uitsluitend gebruik van watergedragen brandwerende coatings of verf
 • Ecologisch verantwoord (niet schadelijk voor mens, dier en milieu)
 • Gifvrij en reukarm, zowel bij applicatie als bij opschuimen (in geval van brand)

EIGENSCHAPPEN BRANDWERENDE COATINGS BIJ BUITENTOEPASSING

 • Uitsluitend toegepast wanneer een watergedragen coating niet mogelijk is
 • Brandwerende coating of verf op basis van epoxy (2 componenten) of oplosmiddelhoudende coating/verf
 • Bevatten goedgekeurde chemische stoffen, waaronder:
  • epoxy of acrylaat (bindmiddel)
  • polyol (voor de vorming van de isolatielaag)
  • polyfosfaat (zuur dat bij temperaturen boven de 150℃ reageert met polyol)

WAAROM KIEST U VOOR MASTER PROTECTION?

 • Onafhankelijk specialist in brandveiligheid en brandpreventie
 • Gecertificeerde en ervaren professionals
 • Persoonlijk advies op locatie
 • 18 jaar ervaring
 • VCA* gecertificeerd
 • Direct inzicht in de kosten