WAT ZIJN BRANDWERENDE DOORVOERINGEN?

In ieder gebouw lopen noodzakelijke technische installaties door brandcompartimenten. Denk bijvoorbeeld aan elektra- en internetkabels, luchtkanalen, waterleidingen en afvoervoorzieningen. Brandwerende doorvoeringen voorkomen dat vuur, rook en giftige gassen zich in geval van brand via deze technische installaties razendsnel door het gebouw verspreiden.

ZIJN BRANDWERENDE DOORVOERINGEN VERPLICHT?

Brandwerende doorvoeringen zijn geen wettelijk verplichte brandveiligheidsmaatregel. Desalniettemin zijn brandwerende doorvoeringen wel noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de WBDBO-eisen voor de brandcompartimenten in uw gebouw. In het Bouwbesluit 2012 is opgenomen dat brandcompartimenten minimaal 30, 60, 90 of 120 Weerstand tegen Branddoorslag en Brandoverslag (WBDBO) moeten kunnen bieden.

HOE KUNT U AANTONEN DAT ER BRANDWERENDE DOORVOERINGEN IN UW GEBOUW ZIJN AANGEBRACHT?

Voor de verzekering of tijdens een controle door de gemeente of brandweer, wilt u kunnen aantonen dat uw gebouw voorzien is van brandwerende doorvoeringen. Master Protection raadt daarom aan om te allen tijde een (digitaal) logboek bij te houden waarin alle verrichte brandveiligheidsmaatregelen staan vermeld.

WAAROM DRAGEN BRANDWERENDE DOORVOERINGEN BIJ AAN DE BRANDVEILIGHEID?

 • Brandwerende doorvoeringen minimaliseren brand- en rookschade in uw gebouw
 • Brand blijft beter beheersbaar dankzij minimale verspreiding van vuur, hitte en rook
 • Bij brand heeft u meer tijd om mens en materiaal in veiligheid te brengen

WELKE BRANDWERENDE DOORVOERINGEN KAN MASTER PROTECTION REALISEREN?

Voor het brandwerend afdichten van doorvoeringen in brandcompartimenten bestaan uiteenlopende producten. Master Protection gebruikt altijd het product dat het beste aansluit op uw wensen en de gestelde eisen conform Bouwbesluit 2012. Onze ervaren professionals voorzien u graag van een persoonlijk advies.

BRANDWERENDE ACRYLAATKIT

Voor het brandwerend afdichten van kleine openingen zoals naden, kieren, voegen en aansluitingen gebruikt Master Protection PROMASEAL®-A acrylaatkit. Deze overschilderbare kit zorgt in geval van brand voor een rookdichte afsluiting van kleine doorvoeringen en kan op vrijwel alle bouwmaterialen worden toegepast.

BRANDWERENDE GRAFIETKIT

Voor het brandwerend afdichten van kleine tot middelgrote doorvoeringen is ook brandwerende grafietkit een geschikte optie. Bij blootstelling aan extreme hitte zet brandwerende grafietkit uit. Door de isolerende eigenschappen van grafietkit ontstaat een ondoordringbare barrière tegen de verspreiding van vuur, rook en giftige gassen.

BRANDWERENDE SILICONENKIT

Voor het brandwerend afdichten van dilatatievoegen, naden en beglazing wordt doorgaans brandwerende siliconenkit gebruikt. Brandwerende siliconenkit is zeer moeilijk ontvlambaar en biedt hierdoor langdurige weerstand tegen verspreiding van rook en vuur.

BRANDMANCHETTEN

Voor het brandwerend afdichten van kunststof leidingen zoals PVC-buizen voor elektra of water afvoeren, gebruikt Master Protection brandmanchetten. Een brandmanchet wordt tijdens de installaties over de kunststof buis geplaatst. In geval van brand knelt het brandmanchet de doorvoering volledig af. Vuur, rook en giftige gassen kunnen zich hierdoor niet via de doorvoering verplaatsen.

BRANDKLEPPEN

Door brandkleppen te installeren kan van een lucht- of ventilatiekanaal een brandwerende doorvoering worden gemaakt. Brandkleppen kunnen zowel thermisch (> 72 graden omgevingstemperatuur) als elektrisch (geactiveerd door een rookmelder of rookdetectiesysteem) worden gesloten. Hierdoor kan geen verse lucht worden aangevoerd naar de brandhaard en wordt verspreiding van rook en vuur voorkomen.

WAAROM KIEST U VOOR MASTER PROTECTION?

 • VCA-gecertificeerd bedrijf
 • Gecertificeerde en ervaren medewerkers
 • Volledige ontzorging: van advies tot onderhoud
 • Binnen 24 uur starten met uw project mogelijk
 • Digitaal logboek van geleverde diensten
 • Uitvoering werkzaamheden en oplevering volledig conform Bouwbesluit 2012
 • Master Protection is specialist op het gebied van bouwkundige brandpreventie. Naast het maken van brandwerende doorvoeren en afdichtingen kunt u ons ook inschakelen voor het aanbrengen van bouwkundige voorzieningen, brandwerende deuren, brandwerend glas, brandwerende wanden en plafonds.

HOEVEEL KOST HET LATEN AANBRENGEN VAN BRANDWERENDE DOORVOERINGEN?

Brandwerende doorvoeringen aanbrengen is maatwerk. De kosten hiervan zijn daarom lastig in te schatten zonder kennis van de situatie en uw specifieke wensen. Neem contact met ons op en wij stellen snel en vrijblijvend een persoonlijk offerte voor u op.

AAN WELKE BRANDWERENDHEIDSEISEN MOETEN BRANDWERENDE DOORVOERINGEN VOLDOEN?

Doorvoeringen moeten voldoen aan dezelfde brandwerendheidseis als het compartiment waar de doorvoering doorheen gaat. Brandwerendheidseisen zijn afhankelijk van het soort gebouw en de functie van het gebouw. Brandwerende doorvoeringen aangebracht door Master Protection zijn conform Bouwbesluit 2012 en voldoen aan de Europese normen voor brandveiligheid (NEN-EN 1366-1, 1366-2, 1366-3, 1366-4).

IN WELKE GEBOUWEN KUNNEN BRANDWERENDE DOORVOERINGEN WORDEN AANGEBRACHT?

 • Kantoren
 • Scholen
 • Woontorens
 • Particuliere woningen
 • Nieuwbouwprojecten
 • Bedrijfspanden
 • Zorginstellingen (o.a. ziekenhuizen, verpleeghuizen)

ONDERHOUD VAN BRANDWERENDE DOORVOERINGEN

Als eigenaar van een gebouw heeft u een wettelijke zorgplicht. Dit houdt in dat u verplicht bent om periodiek onderhoud uit te (laten) voeren aan uw brandveiligheidsinstallaties. Onder deze noemer vallen ook brandwerende doorvoeringen. Regelmatige controles en professioneel onderhoud zijn cruciaal voor een goede werking van brandpreventiesystemen.