Brandwerende doorvoeringen

Brandcompartimenten bestaan voornamelijk uit brandwerende wanden, plafonds, deuren, glasconstructies en, nog belangrijker, doorvoeringen. Brandcompartimenten worden onderbroken met heel veel technische installaties zoals koperbuizen en metaalleidingen van sanitair en verwarming, luchtkanalen van het ventilatiesysteem, elektra- en datakabels.

Doorvoeringen en hun sparingen zijn een bedreiging voor de brandwerendheid en moeten worden beveiligd tegen brand. Als door de sparing in een compartimenterende wand of vloer de kabels, buizen, leidingen en kanalen van E en W zijn gevoerd, moet de sparing brandveilig worden gedicht. Gebeurt dit niet op de juiste wijze dan zijn de eerder gedane investeringen in veiligheid tenietgedaan!

Doorvoeringen zijn een onderdeel van de brandwerende scheiding en worden beoordeeld conform de NEN 6069 op vlamdichtheid en temperatuurstijging.