Per 1 juli 2021 worden de volgende wijzigingen doorgevoerd in het Bouwbesluit 2012:

Gebruiksveiligheid
  • Bij nieuwbouw of verbouw van fietsbruggen en -viaducten moet de vloerafscheiding 1,3 m hoog zijn.
  • In nieuwe voor publiek toegankelijke gebouwen (bijeenkomstfuncties, gezondheidszorgfuncties en winkelfuncties) moeten markeringen langs trappen worden aangebracht.
  • In nieuw te bouwen voor publiek toegankelijke gebruiksfuncties (bijeenkomstfuncties, gezondheidszorgfuncties en winkelfuncties) moet aan beide kanten van een trap een trapleuning aanwezig zijn die 30 cm horizontaal doorloopt boven- en onderaan de trap.
Brandveiligheid
  • Rond (beschermde) subbrandcompartimenten worden eisen gesteld aan de weerstand tegen rookdoorgang (wrd). Het gaat om de volgens NEN 6075 te bepalen Europese rookklassen Ra en R200.
  • Bij woningtoegangsdeuren die zelfsluitend moeten zijn, wordt het verplicht om een vrijloopdranger toe te passen.
  • Ook bij verbouw van een woningtoegangsdeur en bij functiewijziging naar een woonfunctie moeten woningtoegangsdeuren in inwendige scheidingsconstructies zelfsluitend en met vrijloopdranger worden uitgevoerd.
Toegankelijkheid
  • Ook bij publieke gebruiksfuncties (bijeenkomstfuncties, gezondheidszorgfuncties en winkelfuncties) zonder toegankelijkheidssector worden eisen gesteld aan een drempeldetail (max. 20 mm hoogteverschil) bij een toegang.
  • De eisen aan de bereikbaarheid van gebouwen vanaf de openbare weg gaan ook gelden voor publiek toegankelijke gebouwen (bijeenkomstfuncties, gezondheidszorgfuncties en winkelfuncties) zonder toegankelijkheidssector. Op dit moment geldt dit alleen nog voor gebouwen met een toegankelijkheidssector.
Duurzaamheid

De milieuprestatie van woonfuncties gaat van 1 naar 0,8. Meer informatie hierover kunt u lezen in dit nieuwsbericht van de Rijksoverheid.