IS UW GEBOUW BRANDVEILIG?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op voor persoonlijk advies en meer uitleg over wat we voor u kunnen betekenen. Vul het formulier hiernaast in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Neem contact op

Brandveilig

Door het brandveilig compartimenteren van gebouwen wordt voorkomen dat vrijkomende giftige gassen en de brandhaard zich naar de aangrenzende ruimten zullen verplaatsen zodat aanwezige personen zichzelf in veiligheid kunnen brengen. In combinatie met het behandelen van de draagconstructies met brandwerende producten kunnen bij eventuele calamiteiten de risico’s weggenomen worden en blijft de schade aan het pand beperkt.

Omgevingsvergunning

U heeft een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig als u in uw gebouw:

  • Bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 10 personen wordt verschaft. Bijvoorbeeld in een hotel, pension, kampeerboerderij, ziekenhuis, verpleeg- of verzorgings- huis of
  • Dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar, bijvoorbeeld in een basisschool of kinderdagverblijf
  • Dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 lichamelijk of verstande- lijk gehandicapte personen, bijvoorbeeld door dagopvang.
  • In een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen te gelijk verblijven (let op: geldt niet voor woningen en woongebouwen)
  • Een woning kamergewijs wordt verhuurd
  • Door een gelijk waardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van hoofdstuk 6 en 7 van het Bouwbesluit 2012 wordt voldaan

Bovenstaande punten kunnen per gemeente verschillen. Wanneer zo’n vergunning nodig is, mag het gebouw niet gebruikt worden voordat burgemeester en wethouders die vergunning hebben verleend.

Normen

Europese basis beproevingsnormen

EN 1363-1 Algemene eisen
EN 1363-2 Alternatieve en aanvullende procedures

Europese beproevingsnormen per bouwdeel

EN 1364-1 Wanden
EN 1364-2 Plafonds
EN 1364-3 Vliesgevels - volledige configuratie
EN 1364-4 Vliesgevels - gedeeltelijke configuratie
EN 1365-1 Muren
EN 1365-2 Vloeren en daken
EN 1365-3 Liggers
EN 1365-4 Kolommen
EN 1365-5 Balkons en galerijen
EN 1365-6 Trappen
EN 1366-1 Ventilatiekanalen
EN 1366-2 Brandkleppen
EN 1366-3 Brandwerende afdichtingssystemen voor doorvoeringen
EN 1366-4 Afdichtingen voor rechte voegen
EN 1366-5 Dienstleidingen en schachten
EN 1366-6 Verhoogde vloeren
EN 1366-7 Afsluiting voor transportbanden en geleide transportsystemen
EN 1366-8 Rookafvoerkanalen
EN 1366-9 Rookafvoerkanalen van RWA-installaties, bestemd voor afvoer van rook direct uit brandcompartiment naar buiten
EN 1366-10 Rookkleppen
EN 1634-1 Branddeuren en -luiken
EN 1634-2 Hang- en sluitwerk
EN 1634-3 Rookdeuren en -luiken

NEN Normen

Bepaling van de bijdrage tot de brandvoortplanting van bouwmaterialen.
Bepaling van de Rookproductie bij brand van bouwmaterialen.
Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van scheidingsconstructies.
Experimentele bepaling van de brandwerendheid van de brandwerendheid van bouwdelen.*
Deze norm geeft de aanpak voor de rekenkundige bepaling van de brandwerendheid met betrekking tot het begeven van bouwdelen (staalconstructies)
Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang.
Experimentele bepaling van de brandwerendheid van ventilatiekanalen zonder brandkleppen.
Experimentele bepaling van de brandwerendheid van ventilatiekanalen met brandkleppen.
Niet dragende bouwdelen - scheidingswanden
Niet dragende bouwdelen - plafonds
installaties - afdichtingen (doorvoeringen)
installaties - afdichtingen voor lineaire voegen