Analyse en advies omtrent bouwkundige brandpreventie

Master Protection komt graag bij u op locatie langs voor een deskundige brandveiligheidsanalyse. Hierbij wordt onder meer getoetst of alle vereiste brandpreventiemaatregelen aanwezig zijn. Ook controleren onze specialisten of de voorzieningen naar behoren zijn geĆÆnstalleerd en functioneren. In een uitgebreid rapport lichten wij onze bevindingen toe en brengen wij een preventieadvies op maat uit.

Installatie van bouwkundige brandpreventie

Ervaren installateurs van Master Protection kunnen uw gebouw voorzien van diverse bouwkundige brandpreventiemaatregelen. Denk onder meer aan brandwerende afdichtingen en doorvoeringen, brandwerende deuren, brandmanchetten en brandkleppen. Master Protection kan daarnaast brandwerende coatings en brandwerend schilderwerk voor u aanbrengen op (dragende) constructieve elementen en bouwmaterialen.

Onderhoud van bouwkundige brandpreventie

Goed onderhoud van bouwkundige brandpreventie garandeert een probleemloze werking in geval van brand. Bovendien is periodiek onderhoud van brandpreventieve voorzieningen onderdeel van de wettelijke zorgplicht. Master Protection helpt u hierbij met onderhoudscontracten met digitaal logboek. Wij verzorgen het periodiek onderhoud en voeren noodzakelijke reparaties tijdig uit.

Waarom kiest u voor Master Protection?

 • Onafhankelijk specialist in brandveiligheid en bouwkundige brandpreventie
 • Gecertificeerde en ervaren professionals
 • Persoonlijk advies op locatie
 • Binnen 24 uur starten met uw project mogelijk
 • Digitaal logboek van geleverde diensten
 • 18 jaar ervaring
 • VCA* gecertificeerd
 • Direct inzicht in de kosten

Waarom is bouwkundige brandpreventie belangrijk?

 • Voorkomt snelle verspreiding van vuur, hitte en rook in geval van brand
 • Garandeert een veilige en verantwoorde evacuatie van mens en materiaal
 • Beperkt de materiĆ«le schade aan uw gebouw en de inboedel
 • Verplicht bij de aanvraag van een omgevingsvergunning brandveilig gebruik indien:
  • Bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 10 personen wordt verschaft
  • Dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar
  • Dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen
  • In een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk verblijven (niet van toepassing op woningen en woongebouwen)
  • Een woning kamergewijs wordt verhuurd

Aan welke normen en eisen moet de bouwkundige brandpreventie in uw gebouw voldoen?

De minimale normen en eisen waaraan bouwkundige brandpreventie moet voldoen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012 en zijn afhankelijk van het type gebouw en de gebruiksfunctie. Naast de wettelijke bepalingen kunnen gemeenten, verzekeraars en instanties zoals de brandweer aanvullende eisen stellen. Master Protection maakt graag inzichtelijk welke normen en eisen voor u gelden.

Relevante Europese beproevingsnormen brandwerendheid

Europese basis beproevingsnormen
Aanduiding norm
Specificatie
EN 1363-1
Algemene eisen
EN 1363-2
Alternatieve en aanvullende procedures

Europese beproevingsnormen per bouwdeel

Bepaling brandwerendheid per bouwdeel
Aanduiding norm
Specificatie
Niet-dragende bouwdelen
EN 1364-1
Wanden
-
EN 1364-2
Plafonds
-
EN 1364-3
Vliesgevels - volledige configuratie
-
EN 1364-4
Vliesgevels - gedeeltelijke configuratie
Dragende bouwdelen
EN 1365-1
Muren
-
EN 1365-2
Vloeren en daken
-
EN 1365-3
Liggers
-
EN 1365-4
Kolommen
-
EN 1365-5
Balkons en galerijen
-
EN 1365-6
Trappen
Installaties (in gebouwen)
EN 1366-1
Ventilatiekanalen
-
EN 1366-2
Brandkleppen
-
EN 1366-3
Brandwerende afdichtingssystemen voor doorvoeringen
-
EN 1366-4
Afdichtingen voor rechte voegen
-
EN 1366-5
Dienstleidingen en schachten
-
EN 1366-6
Verhoogde vloeren
-
EN 1366-7
Afsluiting voor transportbanden en geleide transportsystemen
-
EN 1366-8
Rookafvoerkanalen
-
EN 1366-9
Rookafvoerkanalen van RWA-installaties, bestemd voor afvoer van rook direct uit brandcompartiment naar buiten
-
EN 1366-10
Rookkleppen
Deuren, luiken, te openen ramen en hang- en sluitwerk
EN 1634-1
Branddeuren en -luiken
-
EN 1634-2
Hang- en sluitwerk
-
EN 1634-3
Rookdeuren en -luiken

Relevante NEN-normen bouwkundige brandpreventie

Aanduiding norm
Specificatie
NEN 6065
Bepaling van de bijdrage tot de brandvoortplanting van bouwmaterialen
NEN 6066
Bepaling van de rookproductie bij brand van bouwmaterialen
NEN 6068
Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van scheidingsconstructies
NEN 6069
Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen
NEN 6072
Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid met betrekking tot het begeven van bouwdelen (staalconstructies)
NEN 6075
Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang
NEN 6076
Experimentele bepaling van de brandwerendheid van ventilatiekanalen zonder brandkleppen
NEN 6077
Experimentele bepaling van de brandwerendheid van ventilatiekanalen met brandkleppen
NEN EN 1364-1
Niet-dragende bouwdelen - scheidingswanden
NEN EN 1364-2
Niet-dragende bouwdelen - plafonds
NEN EN 1366-3
Installaties - afdichtingen (doorvoeringen)
NEN EN 1366-4
Installaties - afdichtingen voor lineaire voegen